Header

برنامه رامی در آذر 99


8 دسامبر, 2020

برنامه رامی در آذر 99

رامی در آذر تهییه کننده : حمید بستکی فیلم و تدوین : آرمان اسدپور با اجرای گروه اَلمان و پیروز قدم زنی با همکاری عکاسی جوانان ، اقامتگاه بومگردی احمدخان شهید ، شهرداری و شورای شهر بستک

دسامبر 08, 2020 0