Header

متن ترانه های حفله عروسی 2 از برداران شاعری

متن ترانه های حفله عروسی 2 از برداران شاعری


عروس

ترانه سرا : عبدالرحمن رامشی

اِشو عروس اَچیت اَ خونه یبخت نَنَه تَه دور بگرئم وچین بی تو بگردم

جدایش بر ننه و باباش اَبیت سخت نَنَه تَه دور بگرئم وچین بی تو بگردم

شَه دور اَ رقصدان خاله و خونگی نَنَه تَه دور بگرئم وچین بی تو بگردم

مبارک اوشبگوی خِلونه کنگی نَنَه تَه دور بگرئم وچین بی تو بگردم

بنازم شه دوما چه قدر قشنگن نَنَه تَه دور بگرئم وچین بی تو بگردم

عروس چون سرو نازبالا بلندن نَنَه تَه دور بگرئم وچین بی تو بگردم

خلون از بستکن عمه دامون نَنَه تَه دور بگرئم وچین بی تو بگردم

چقدر آباد اوش واکودو سرامون نَنَه تَه دور بگرئم وچین بی تو بگردم

عاشق

ترانه سرا : بی بال مدنی

باغ گلم بی خارش ماه شواُش بدارش

تو محبوب دل مو رسته گل بهارش

عاشق برات اَموردای چشش گریخ اکردای

ناتش نوری اَقلبش عشقش اَ خاک اَبوردای

دل بی بال مسکین خونن از عشق رنگین

بدا واپس دوباره تو مرهمش و تسکین

هر وقت  اتش کنارُم شو تا سحر بدارُم

هرو روز اودام ته سایه ت آوار مکو دوارُم

کاسی حنا

ترانه سرا : غروب بستکی

باری کاسی حنا باری دستبند طلا

که عروس منتظرن اوش باری شاهزاده دوما

اَجا بَری زِنیا (دوتیا) بچخی اَلی نوا

بگیری دست عروس اوش باری از پله برا

ماه و ستاره هر دوتا عروس و شاهزاده دوما

ایشالله پی هم پیر ببن هزگه نبن از هم جدا

دست اَته دست شون اُوا اَرفتان از حجله اَجا

بابا مما چَسون گِریخ یک جا ب.دان خوشون دوتا

خدا راضی

ترانه سرا : حسن راشدی

خدا راضی شَبروم و نازنازی شَبروم

گل زیبای مما شه خونقو قاضی اَبروم

گل و گلدون اونسی آینه و شمدون اونسی

بی خیال ناقوو  محمل اَلی بون اونسی

شلی سنو پل پلکی ستار پیلک پیلکی

چش اَتکه دَرز اَکن تِفاکُووی دُم چَشکی

***

بِچخی شه دور وُ بر ضامن خوتون اَبیت دیگر

دوتیای دَم بخت از سُرشوم تا به سحر

شلی سنو پل پلکی ستار پیلک پیلکی

چش اَتکه درز اَکن تفاکُووی دم چشکی

بچخی

ترانه سرا : ابوبکر بیداد کوخردی

بستکی بچخی خودمونی بچخی با هم بچخی یالا بچخی

اُروسی بچخی که دوما تَوردان کل و شبا موتا شَوا تَوردان

عروس و ناز اودای و انتظاروش  وَصد الله وُ صلوات شَتوردان

***

بستکی بچخی خودمونی بچخی با هم بچخی یالا بچخی

اِوش عروسی ان ته محلی خان عروس نازنینم ماه تابان

مثل دستی گلن عاروسن قشنگن مبارک شاه داماد شاد وُ خندان

***

بستکی بچخی خودمونی بچخی با هم بچخی یالا بچخی

میبارک بر شما عروس وُ داماد شو وصالن هردو با دلی شاد

فرقه ی اسرار اخوندان همه با هم که خوشبخت بِن همیشه بی و داماد

بستکی بچخی خودمونی بچخی با هم بچخی یالا بچخی

دست از سرت واسم

ترانه سرا : عبدالرحمن رامشی

تو خود از مو دور اَکنش بوچ خونوی وَ زور اَکنش

تو تی مو مجبور بُکنش که دست از سُرو واسم بش ته سَوا ناتم

تو دل ته تَده وا ددو برچه تو قول ته مو ددو

داغی تَه لی دلم نَدو که دست از سُرو واسم بش ته سَوا ناتم

باور مَکو حرفت موگَه فکرت دن اَجای دیگه

دل مو اوت کوردو وَلک که دست از سُرو واسم بش ته سَوا ناتم

مَه پش گَپ خَش اَزنِش پُشت سُروم حرف ازنش

خَنجر تو از پشت مَزنش که دست از سُرو واسم بش ته سَوا ناتم

دُت خاله

ترانه سرا : بی بال مدنی

عشق تو گلم چه پیرم اُشکو یالا تو بدا ای دُت خاله

چشم سیه اوت اَسیروم اُشکو یالا تو بدا ای دُت خاله

وقتی اَچداش اَمحله قبله یالا تو بدا ای دُت خاله

قلب مو اَکت اَدوم و تله یالا تو بدا ای دُت خاله

شعر و غزلوم کتاب بدستت یالا تو بدا ای دُت خاله

بی بال اَسیر چشمه مستُت یالا تو بدا ای دُت خاله

اوش باری عاروس

ترانه سرا : ابوبکر بیداد کوخردی

بروی باری برروی اوش باری عاروس وَصلوات نبی بروی شه پابوس

موجاش کردو پر نور و جوانی اَوسودای قدم مانند طاووس  … بروی باری عاروس بروی موتا شه پابوس

موجا گل کاری ان وُ آینه بندون زنیا اندان گل اَ ته گلدون

خودمونیا همه خوش حال خندون بروی باری برروی اوش باری عاروس

ماشاالله بر جمالش مثل ماه ان از سر تا پاش همش غرق طلاان

گپ و کوچک اشو خوش حال و شادن بروی باری برروی اوش باری عاروس

گل لاله گل یاس

ترانه سرا : مجنون بستکی

بدا سبزه وقربونت بگردم چش راستم چش راست

ته راهت دسته دسته گل اَریزم گل لاله گل یاس

گل لاله گل یاس چس راستم چش راست

تو اندامت بلند چو شاخه ی گل  … فرشته ی قشنگُم

چه نازک ان صدایوت همچو بلبل برس بر دل تنگُم

برس بر دل تنگم فرشته ی قشنگُم

قدُت سَرو بلندن اَته  گلزار چه ناز ان و چه رعنا

دل اوت بردو ای مرغ چمن زار چه خوشکل ان و زیبا

چه خوشکل اش و زیبا په ناز ان وُ چه رعنا

عشقش خش ان

ترانه سرا : احمد درخش

عشقُت خَشن خیلی خَشن چشم خُمارت مزاش

بوگی که خاطر تو می نذر اَکنم اَواوَشم

کرشمه و اِشوش خَشن دو چشم و ابرو بسته شِن

اگه بفهمش اِنه کِهن لی صورتُش نِشونه شِن

اندام نازش مزشن   چشمان مستش خمزه شن

اگه که ماتش بوسه ای کل بستک اَواوَشم

حالا که مو مستت ام

ترانه سرا : پرنده عاشق

حالا که مو مستتم بادی ته دستتم   می و می پرستتم تو مکو دلم وَخون

مرغ ته قفستم تشنی نفستم عاشق سرسختت ام  تو مبوش نامهربون

حالا که تو یارماش عزیز و دل خوام اش گل دلروبا اوم اش ای گل شیرین زبون

یاربا وفاوم اش امید و صفا اوم اش تو ماه و مهتابوم اش چون ستاری آسمون

حالا که هردو با هم دورم ازغصه و غم تکه دفتر و قلم بسم شعر شاعرون

شاعر و شعر و قلم هر سه تا هم دست هم اَگتان از تو سنم گه تو اش عزیز جون

Related to:

مطالب زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *