اجرا سهیل محمدیان در مراسم تجلیل از پیشکسوتان موسیقی بستکی


با اجرا گروه اَلمان

با تشکر از حمید بستکی ، سبحان جامه دار و آرمان اسدپور


انتشار به صورت کاملا اختصاصی از رسانه موسیقی بستکی ها