قطعه بسیار زیبا و گوش نواز از شادروان استاد حاجی محمد علی وطن پرست


با تشکر از حیمد کریمی


انتشار به صورت کاملا اختصاصی از رسانه موسیقی بستکی ها