آلبوم بسیار زیبا و شنیدنی از فرقه کواکب بحرینی


اشو گلم شبرن ، شو نوروزن ،  سلام علیکم زیبر خشکلُم

چشم انتظار جمیله ، محله ی ما گل نو شواردن ، رفتم به باغ

یا لل یا للی ، سبزه نارنکی ،  ماست اموردن ، به قربون زن

مرتیکی بی شرف ، ای شمع تو بسوزان ، زیبایُم و برو بالا


انتشار به صورت کاملاً اختصاصی از رسانه موسیقی بستکی ها