حفله خاطر انگیز از محمد حسن غیرت به نام ۱۳۸۱


با همکاری عبدالله یونس ، عبدالله قاسمی


 انتشار به صورت کاملاً اختصاصی از رسانه موسیقی بستکی ها