رمیکس بسیار زیبا ازdjssiha

احمد منصوری ، حامد روهنده ، محمد مخگرد ، حامد شاعری ، عبدالله یونس و محمد حسن خان غیرت

پخش کاملاً اختصاصی از رسانه موسیقی بستکی ها