گروه اَلمان اجرا اول ایاز آزاد در مراسم تجلیل از پیشکسوتان موسیقی بستک


با اجرا گروه اَلمان


انتشار به صورت کاملا اختصاصی از رسانه موسیقی بستکی ها