شروای قدیمی و دلنشین با صدای محمدحسن غیرت


سراینده ی شروا (دوبیتی) : معروف کوخردی

ضبط شده در اردیبهشت ۱۳۷۳


انتشار به صورت کاملا اختصاصی از رسانه موسیقی بستکی ها