آهنگ بسیار زیبا و شنیدنی نماینده محبوب جهت حمایت از حاج احمد جباری

پخش به صورت اختصاصی از رسانه موسیقی بستکی ها